Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 15-12-2009

Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR - Afstamming – Vaststelling moederschap – Vaststelling vaderschap – Ontbrekende geboorteakte – Ghanees recht

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 17-11-2009

Erkenning – Artikelen 23, 27 en 31 WIPR – Huwelijk – Turkse huwelijksakte – Geen wetsontduiking – Geen schijnhuwelijk – Tegenstrijdige beslissingen tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken

Rechtbank van eerste aanleg Gent 04-12-2008

Erkenning – Artikel 57, § 2 WIPR – Marokkaanse echtscheiding

Rechtbank van eerste aanleg Gent 12-03-2009

Internationale bevoegdheid – Artikel 42, 3° WIPR – Echtscheiding en vereffening-verdeling huwelijksvermogen – Gewone verblijfplaats eisende partij sedert ten minste twaalf maanden

Rechtbank van eerste aanleg Gent 12-03-2009

Erkenning – Artikel 57, § 2 WIPR - Marokkaanse verstoting

Rechtbank van eerste aanleg Gent 26-02-2009

Erkenning – Artikelen 31, § 1 iuncto artikel 27, § 1 WIPR – Marokkaanse huwelijksakte – Schijnhuwelijk – Internationale bevoegdheid –Artikel 23 WIPR – Overgangsrecht – Artikel 126, § 2 WIPR – Formele voorwaarden – Normaal toepasselijk recht – Artikelen 18 en 21 WIPR – Grondvoorwaarden – Artikel 46, eerste lid WIPR – Distributieve toepassing van de leges patriae – Artikel 146bis BW

Rechtbank van eerste aanleg Luik 11-01-2008

Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Afstamming – Vaststelling vaderschap – Lex patriae – De onmogelijkheid om de inhoud van het buitenlands recht vast te stellen – Artikel 15 WIPR – Toepassing Belgisch recht

Rechtbank van eerste aanleg Luik 30-11-2007

Toepasselijk recht - Artikel 67 WIPR – Adoptie – Recht toepasselijk op de voorwaarden voor de totstandkoming van de adoptie – Lex patriae van de adoptant – Wering van het toepasselijke Italiaanse recht dat kennelijk het hogere belang van de geadopteerde zou schaden – Toepassing Belgisch recht