Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Gent 09-09-2009

Internationale bevoegdheid – Artikel 5, § 1, tweede lid WIPR - Koopovereenkomst – Woonplaats medeverweerder – Artikel 8, 1° – Vordering tot vrijwaring of tot tussenkomst – Niet-conformiteit – Weens Koopverdrag (CISG) – Artikelen 35, 45 en 74 – Verjaring – Verjaringsverdrag – Overgangsbepalingen – Lex contractus – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Artikel 4.2 – Recht van de staat Tennessee – Rechtstreekse vordering – Overgang contractuele rechten – Lex contractus – Recht van de staat Tennessee – Onrechtmatige daad – Lex loci delicti commissi – Artikel 3, eerste lid BW (oud) – Recht van de staat Tennessee of Arkansas