Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
5 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 18-12-2012

Erkenning Indische geboorteakte en Indische akte van erkenning – Artikel 27 WIPR - Draagmoederschap – Vaststelling vaderschap – Belang van het kind

Rechtbank van eerste aanleg Gent 31-01-2013

Echtscheiding – Buitenlands huwelijk – Ontbrekende huwelijksakte – Vonnis als vervangende huwelijksakte – Artikel 46 BW – Toepasselijk bewijsrecht – Lex fori – Artikel 4, derde lid Wet Rijksregister – Wettelijk vermoeden

Rechtbank van eerste aanleg Gent 31-01-2013

Echtscheiding – Buitenlands huwelijk – Ontbrekende geboorteakte kind – Vonnis als vervangende geboorteakte – Artikel 46 BW – Toepasselijk bewijsrecht – Lex fori – Artikel 4, derde lid Wet Rijksregister – Wettelijk vermoeden

Rechtbank van eerste aanleg Luik 16-04-2013

Internationale bevoegdheid - artikel 3, 1, a, zesde streepje
Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) - Artikel 13 WIPR - Echtscheiding - interne bevoegdheid -Toepasselijk recht – Artikel 55 WIPR - Turkse huwelijksakte met vermelding van ontbinding van het huwelijk – Turks echtscheidingsvonnis – Artikel 27 WIPR - Artikel 24 WIPR - Conventie van Wenen van 1976 (afgifte van
meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand) - Erkenning Turks
echtscheidingsvonnis - Vordering tot echtscheiding onontvankelijk

Rechtbank van eerste aanleg Luik 16-04-2013

Erkenning - Artikel 22 WIPR - Artikel 24 WIPR - Artikel 25 WIPR - Echtscheiding – Echtscheidingsprocedure in België – Russisch echtscheidingsvonnis – Uitgifte van de beslissing met apostille – Geen betwisting over de rechten van verdediging – Attest van de Russische ambassade waaruit definitief karakter blijkt – Vordering tot echtscheiding onontvankelijk