Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 07-01-2015

Toepasselijk recht - Huwelijk in het buitenland – Huwelijk in Marokko – Attest van geen huwelijksbeletsel – Verzet openbaar ministerie

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 23-04-2015

Toepasselijk recht - Huwelijk in het buitenland – Attest van geen huwelijksbeletsel – Verzet openbaar ministerie

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 22-09-2014

Toepasselijk recht op de vaststelling van de naam – Artikel 37 WIPR – Recht van de Staat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft – Mongools recht – Naam van de moeder - Verbetering geboorteakte – Naam van het kind – Foutieve identiteitsgegevens van de moeder in het kader van haar asielprocedure – Artikel 8 IVRK – Plicht van de overheid om de identiteit van het kind te herstellen

Rechtbank van eerste aanleg Gent 26-03-2015

Toepasselijk recht – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – Afstamming volgens Marokkaans recht – Vermoeden van vaderschap – Betwisting vaderschap – DNA-onderzoek