Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (afd. Antwerpen) 04-05-2016

Erkenning - Artikel 27 WIPR - Huwelijk – Vordering tot nietigverklaring van buitenlands huwelijk – Geen erkenning in België – Artikel 146bis BW – Celibaatsattest – Artikel 64 BW – Nieuw huwelijk – Schending openbare orde

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 08-05-2013

Toepasselijk recht - Artikel 42, 3° WIPR – Artikel 3, 1°, a) Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 61 WIPR - Huwelijk – Afstamming – Erkenning van vaderschap – Nietigverklaring vorderingen – Betwisting vermoeden van vaderschap – Samenhang – Schijnhuwelijk – Schijnerkenning – Artikel 146bis BW – Openbare orde – Wilsgebreken – Artikel 330 BW – Artikel 62 WIPR – Artikel 318, § 3 BW

Rechtbank van eerste aanleg Luik (afd. Verviers) 23-02-2015

Nationaliteit – Verklaring – Wettelijk verblijf – Attest van immatriculatie – Vluchteling – Declaratieve werking

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 21-04-2016

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, §1, 2° WBN – Ononderbroken wettelijk verblijf – Attest van immatriculatie – Artikel 7bis, §2, eerste lid, 20 WBN – Voorafgaande periode – Niet-exhaustieve opsomming in KB