Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Rechtbank van koophandel Gent 03-11-2015

Handelsagentuur – Agent gevestigd in Turkije – Toepasselijk recht – Rechtskeuze – Dwingend recht – Belgische Handelsagentuurwet – Vestiging in België als toepassingsvoorwaarde voor de wet – Conformiteit met de Agentuurrichtlijn

Rechtbank van koophandel Gent 14-09-2009

Internationale bevoegdheid – Artikel 23, 1, c Verordening 44/2001 (Brussel I) – Algemene voorwaarden op achterzijde bestelbon – Geldig bevoegheidsbeding

Rechtbank van koophandel Gent 23-04-2010

Koopovereenkomst – Europees betalingsbevel – Taalwet gerechtszaken – Nietigheid van het verweerschrift / formulier F

Rechtbank van koophandel Gent 09-06-2009

Internationale bevoegdheid – Forum prorogati – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23 – Bevoegdheidsbeding in algemene voorwaarden

Rechtbank van koophandel Gent 02-02-2009

Internationale bevoegdheid – CMR-verdrag - Vervoersovereenkomst – Niet-betaling verkoopsfactuur – Aansprakelijkheid vervoerder - Geen contractuele relatie – Buiten toepassingsgebied – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Geen forum rei – Geen forum prorogati – Geen forum executionis contractus

Rechtbank van koophandel Gent 21-02-2006

Verordening 1346/2000 (Insolventie) – artikel 27 – secundaire insolventieprocedure – rechter beoordeelt opportuniteit van opening