Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 24-11-2009, nr. 34 677

Aanvraag tot vestiging – Gezinshereniging met een Nederlandse echtgenoot – Weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door DVZ – Aanvraag verblijf partner EU-burger – Weigering verblijf – Tegenstrijdige beslissingen DVZ omtrent “gehuwd/ongehuwd zijn” – Schending redelijkheidsbeginsel – Vernietiging