Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Rechtbank van koophandel Antwerpen 21-12-2007

Internationale bevoegdheid – Bevoegdheidsbeding – Vervoersovereenkomst – Raamovereenkomst bepaalt de wijze van vervoer niet – CMR-verdrag niet van toepassing – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23 – Forum prorogati – Tegenstelbaar aan derde partij die zich op de overeenkomst beroept – Onduidelijke beslissing omtrent internationale bevoegdheid op grond van artikel 6.1

Voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen 25-10-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 31 is een autonome rechtsgrond – Overeenkomst tot vervoer over zee – Schade aan goederen bij aankomst in Nederland – Aanstelling gerechtsdeskundige tot vaststelling van de schade – Bevoegdheidsbeding in cognossement – Woonplaats verweerder op grondgebied lidstaat is geen toepassingsvoorwaarde ratione territorii et personae – Voorlopige maatregel – Reële band met België wordt aanvaard op basis van plaats van hoofdbestuur of schijnbare plaats van hoofdbestuur van de verweerder – Forum acti