Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Rechtbank van koophandel Antwerpen 27-01-2014

Europese Executoriale Titel (EET) – Verordening 805/2004 (EET) – a) artikel 6 – waarmerking als EET - b) minimumnormen – artikel 19 – procedure tot heroverweging – niet aanwezig in Belgische rechtsorde