Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Rechtbank van koophandel Antwerpen 02-07-2015

Internationale betekening – Artikel 40 Ger. W. niet van toepassing – Betekeningsverordening – Wijze van betekening – Laattijdige betekening – Geen nietige dagvaarding – Internationale bevoegdheid – Brussel Ibis Verordening – Kortgeding – Artikel 35 Brussel Ibis Verordening – Erkenning voorlopige en bewarende maatregelen van andere rechter dan de bodemrechter – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Contractuele aansprakelijkheid – Rechtstreekse vordering tegen verzekeraar – Duits recht – Rome II Verordening niet van toepassing – Rome I Verordening – Artikel 12.1 b) Rome I Verordening – Lex contractus – Arrest Van Uden