Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
12 resultaten

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 21-01-2022

Toepasselijk recht – Afstamming – Artikel 62 WIPR – Iraaks recht – Naam –
Artikel 37 WIPR – Artikel 3, §3 WIPR – Belgisch recht – Verbetering geboorteakte

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 18-01-2019

Erkenning – Toepasselijk recht – Buitenlandse huwelijksakte – Ethiopisch
religieus huwelijk – Artikel 31 WIPR – Artikel 27 WIPR – Artikel 23 WIPR – Artikel
18 WIPR – Wetsontduiking – Artikel 21 WIPR – Openbare orde – Artikel 46 WIPR
– Grondvoorwaarden – Artikel 47 WIPR – Vormvoorwaarden –
Conflictenrechtelijke controle – Schijnhuwelijk – Artikel 147 BW – Bigamie –
Ontbinding van huwelijk

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 02-10-2017

Nationaliteit – Artikel 12bis §1 WBN – Voorwaarden voldaan – Taalkennis – Summiere kennis van het Nederlands – Verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen begrijpen – Voldoende

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 05-02-2018

Verzoek tot erkenning als staatloze – Verzoekers van Palestijnse origine – Palestina – Geen staat waarvan men de nationaliteit kan verwerven – Statuut van staatloze toegekend

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 19-02-2018

Nationaliteit – Artikel 1 §2, 4° WBN – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Artikel 2, 1° KB van 14 januari 2013 – Strafrechtelijke veroordeling – Boetes betaald en dossiers geseponeerd – Geen gewichtig feit eigen aan de persoon

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 26-05-2017

Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Mexicaanse geboorteakte – Geen vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte – Artikel 27 WIPR – Artikel 62 WIPR – Artikel 64 WIPR – Strijdigheid Belgische internationale openbare orde – Vaderlijke erkenning – Geen toestemming moeder – Artikel 329bis BW – Artikel 329bis, § 3 BW

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 13-01-2017

Nationaliteit – Artikel 5 WBN – Ontbreken van geboorteakte – Irak – Akte van bekendheid ter vervanging van akte van geboorte – Onmogelijkheid om zich een geboorteakte of gelijkwaardig document te verschaffen – Getuigen niet dienstig – (Eenzijdige) beëdigde verklaring ter vervanging van akte van bekendheid – Geloofwaardige beweringen van verzoekers

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 02-03-2016

Toepasselijk recht - Artikelen 58-60 WIPR – Artikel 1476bis BW - Wettelijke samenwoning – Weigeringsbeslissing ambtenaar burgerlijke stand – Schijnwettelijke samenwoning – Gemeenschappelijk gewone verblijfplaats in België – Intentie van de partijen – Geen schijnwettelijke samenwoning – Vordering gegrond – Melding maken in bevolkingsregister

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 10-04-2015

Toepasselijk recht - Artikel 62 WIPR -Afstamming – Vaststelling vaderschap – Marokkaanse recht – Uitzonderingsclausule – Artikel 19 WIPR niet van toepassing – Heropening debatten

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 19-02-2016

Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Grondvoorwaarden huwelijk – Recht van de staat waarvan men bij voltrekking van het huwelijk de nationaliteit heeft – Chinees en Nepalees recht – Huwelijksaangifte – Voltrekking huwelijk geweigerd – Artikel 167 BW – Belgische internationale openbare orde – Schijnhuwelijken – Artikel 146bis BW – Intentie van de partijen – Geen schijnhuwelijk – Vordering gegrond