Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Rechtbank van koophandel Hasselt 01-02-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 26 – verstek – ambtshalve bevoegdheidscontrole – artikel 23 – forumbeding – vormvereisten – gebruikelijke handelwijze – Betekening – (Oude) Verordening 1348/2000 (Betekening) – cumulatie van betekeningen – artikelen 4 en 14 – Europese Executoriale Titel (EET) – Verordening 805/2004 (EET) – artikel 6 – waarmerking als EET – bevoegde instantie – rechtsprekende handeling – minimumnormen – artikel 19 – procedure tot heroverweging – niet aanwezig in Belgische rechtsorde