Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Dendermonde) 25-06-2021

Koop-verkoop – Internationale bevoegdheid – Verordening 1215/2012 (Brussel
Ibis) – Forumkeuze – Algemene voorwaarden – Geen mededeling –Geen vooraf
bestaande handelsrelatie – Artikel 7(1) Brussel Ibis – Plaats van levering

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 22-10-2020

Echtscheiding – Bevoegdheid – Artikel 3.1a Verordening 2201/2003 (Brussel
IIbis) – Toepasselijk recht – Artikel 8 Verordening 1259/2010 (Rome III) –
Ouderlijke verantwoordelijkheid – Bevoegdheid – Artikel 8 Verordening
2201/2003 (Brussel IIbis) – Toepasselijk recht – Artikel 16 Verdrag van Den Haag
van 1996 (Kinderbescherming) – Onderhoudsvordering – Bevoegdheid – Artikel
3d Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Toepasselijk recht – Artikel 3.1 Protocol
van Den Haag van 2007 (onderhoud)

Ondernemingsrechtbank Dendermonde 09-04-2020

Internationale bevoegdheid – Leningsovereenkomst – Artikel 7 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Toepasselijk recht – Leningsovereenkomst – Artikel 3 Verordening 593/2008 (Rome I)

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 14-10-2016

WIPR – Tenuitvoerlegging – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Betekening – Amerikaanse beslissing – Veroordeling bij verstek – Rechten van verdediging – Derdenverzet – Artikel 25 WIPR – Artikel 24, §1, 3° WIPR – Voorwaarde document niet voldaan – Artikel 24, § 2 WIPR – Termijn voor de overlegging – Geen verplichting

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 22-01-2015

Erkenning buitenlandse authentieke akte – Filipijns huwelijk – Weigering erkenning ambtenaar burgerlijke stand – Onvoldoende motivatie weigering – Beroep rechtbank eerste aanleg – Artikel 31, §1, eerste lid WIPR – Artikel 27, §1 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Recht om te huwen – Geen schijnhuwelijk

Rechtbank van koophandel Dendermonde 13-05-2008

Verordening 805/2004 (EET) – Waarmerking als EET is geen rechtsprekende handeling