Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van beroep Bergen 26-09-2018

Nationaliteit – (oud) Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 7bis WBN –
Onafgebroken wettelijk verblijf – Verblijfsvergunning – Attest van
immatriculatie – F-kaart – Declaratief karakter

Rechtbank van eerste aanleg Bergen 16-06-2010

Erkenning - Pakistaans huwelijk – Erkenning geweigerd wegens bigamie – Huwelijksaangifte in België – Weigering bij gebrek aan celibaatsattest – Niet-erkenning huwelijk geldt als celibaatsbewijs

Hof van beroep Bergen 08-09-2005

Belgisch-Marokkaans Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid – artikel 24, §2 – overlevingspensioen – verdeling tussen twee weduwes – verenigbaarheid met openbare orde (ja) – beoordelingscriteria

Arbeidshof Bergen 18-10-2002

Buitenlandse beslissing - Verstoting – Gevolgen in België - Artikel 570, tweede lid, van het Ger. W. – Rechten van verdediging