Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
5 resultaten

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 02-10-2017

Nationaliteit – Artikel 12bis §1 WBN – Voorwaarden voldaan – Taalkennis – Summiere kennis van het Nederlands – Verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen begrijpen – Voldoende

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 05-02-2018

Verzoek tot erkenning als staatloze – Verzoekers van Palestijnse origine – Palestina – Geen staat waarvan men de nationaliteit kan verwerven – Statuut van staatloze toegekend

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 19-02-2018

Nationaliteit – Artikel 1 §2, 4° WBN – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Artikel 2, 1° KB van 14 januari 2013 – Strafrechtelijke veroordeling – Boetes betaald en dossiers geseponeerd – Geen gewichtig feit eigen aan de persoon

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 26-05-2017

Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Mexicaanse geboorteakte – Geen vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte – Artikel 27 WIPR – Artikel 62 WIPR – Artikel 64 WIPR – Strijdigheid Belgische internationale openbare orde – Vaderlijke erkenning – Geen toestemming moeder – Artikel 329bis BW – Artikel 329bis, § 3 BW

Rechtbank van eerste aanleg Brugge 08-04-2014

Verkrijging Belgische nationaliteit door nationaliteitsverklaring – artikel 12bis §1, 2° WBN – de vereiste van kennis van één van de drie landstalen