Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
58 resultaten

Hof van beroep Brussel 01-06-2021

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 5.3 –
Onrechtmatige daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft
voorgedaan – Zuiver financiële schade zonder bijkomende omstandigheden –
Geen relevant aanknopingspunt – Artikel 15, (1)c en artikel 16(1) niet van
toepassing – Geen contractuele relatie – Belgische rechter niet bevoegd

Hof van beroep Brussel 12-04-2021

Verdrag van Den Haag van 1965 (betekening) – Artikel 5.3 – Verordening
1393/2007 (Betekening) – Artikel 8 – Ontbreken vertaling – Geen
nietigheidssanctie – Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel
I) – Artikel 5.3 – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 5.3 – Onrechtmatige
daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Zuiver
financiële schade zonder bijkomende omstandigheden – Geen relevant
aanknopingspunt – Geen bijzondere omstandigheden – Belgische rechter niet
bevoegd

Hof van beroep Brussel 20-05-2022

Koop-verkoopovereenkomst – Weens Koopverdrag (CISG) – Bewijs van de
tekortkoming door een van de partijen – Artikel 11 Weens Koopverdrag – Vrij
bewijsregime – Geen expliciete regel inzake bewijslast – Geen algemeen beginsel
waarop het Verdrag berust – Toepasselijk recht – Verordening 593/2008 (Rome
I) – Artikel 18 – Toepassing van de lex contractus – Afwezigheid van rechtskeuze
– Recht van de gewone verblijfplaats van de verkoper (artikel 4)

Hof van beroep Brussel 09-09-2021

Huwelijk – Polygamie – Overlevingspensioen – Twee huwelijken met dezelfde echtgenote na huwelijk met andere echtgenote – Intentie om een duurzame levensgemeenschap te creëren

Hof van beroep Brussel 25-02-2020

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Aanhangigheid – Artikel 19 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Omgangsrecht – Artikel 12.3 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Prorogatie van rechtsmacht – Artikel 8 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)

Hof van beroep Brussel 15-12-2015

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Echtscheiding – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 3, 1. a), vijfde streepje – Gewone verblijfplaats – Verordening 1259/2010 (Rome III) – Artikel 4 – Universele toepassing – Artikel 5 – Geen rechtskeuze – Artikel 8 – Artikel 15 – Staten met twee of meer rechtsstelsels – Vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen

Hof van beroep Brussel 01-03-2019

Toepasselijk recht – Alimentatie – Alimentatie na echtscheiding – Artikel 15 Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Protocol van Den Haag van 2007 (Onderhoud) – Gewone verblijfplaats – Artikel 3, 2 – Mauritaans recht – Bijzondere regel voor echtgenoten en ex-echtgenoten – Artikel 5 – Artikel 7 – Overeenkomst tussen de echtgenoten voor het Belgisch recht

Hof van beroep Brussel 12-05-2017

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Artikel 8 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 15 Verdrag van Den Haag van 1996 (Kinderbescherming) – Belgisch recht – Kinderen ouder dan 16 jaar

Hof van beroep Brussel 15-02-2019

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Adoptie – Ongehuwd homokoppel – Artikel 66 WIPR – Artikel 67 WIPR – Franse adoptant met woonplaats en gewone verblijfplaats in België – Adoptie naar Frans recht niet mogelijk – Onderzoek kennelijke schending hoger belang van de geadopteerde

Hof van beroep Brussel 15-03-2019

Internationale bevoegdheid – Alimentatie – Devolutieve werking van het hoger beroep – Artikel 1253ter/7 Ger. W. – Afstand van geding – Artikel 3 Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Gewone verblijfplaats – Huwelijksvermogen – Artikel 42 WIPR – Authentieke akte bij de notaris