Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Arbeidshof Brussel 16-09-2003

Arbeidsovereenkomst – beëindiging – toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – wetten van politie en veiligheid – interpretatie van overeenkomst – term uit vreemd rechtssysteem

Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Brussel 23-05-2000

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 24 – dringende en voorlopige maatregelen – begrip – internationale bevoegdheid van de kortgeding rechter