Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Voorzitter van de rechtbank van koophandel Kortrijk 06-08-2012

Internationale bevoegdheid – Artikel 10 WIPR – Kortgedingprocedure – Voorlopige of bewarende maatregelen – Aanstelling deskundige – Geen invloed van een exclusief arbitragebeding op artikel 10 WIPR – Toepassing Verdrag van Den Haag van 1965 (Betekening) – Artikel 15

Rechtbank van koophandel Kortrijk 16-07-2007

Internationale bevoegdheid - Artikel 23 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Concessie – Schending exclusiviteit – Voorlopige maatregelen en ontbinding – Verstek – Artikel 26 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Ambtshalve controle – Artikel 19 (oude) Verordening 1348/2000 (Betekening) – Geen bewijs van betekening – Voorlopige maatregelen vereisen spoedeisendheid