Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 14-10-2016

WIPR – Tenuitvoerlegging – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Betekening – Amerikaanse beslissing – Veroordeling bij verstek – Rechten van verdediging – Derdenverzet – Artikel 25 WIPR – Artikel 24, §1, 3° WIPR – Voorwaarde document niet voldaan – Artikel 24, § 2 WIPR – Termijn voor de overlegging – Geen verplichting

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 12-01-2017

Huwelijk – Marokko – Erkenning Marokkaanse huwelijksakte – WIPR – Artikel 31 WIPR – Artikel 23 WIPR – Artikel 27 WIPR – Weigering ambtenaar van de burgerlijke stand – Bigamie – Marokkaans echtscheidingsvonnis – Spaans echtscheidingsvonnis – Echtheid – Conflictenrechtelijke controle – Wetsontduiking – Openbare orde-exceptie

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 21-04-2016

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, §1, 2° WBN – Ononderbroken wettelijk verblijf – Attest van immatriculatie – Artikel 7bis, §2, eerste lid, 20 WBN – Voorafgaande periode – Niet-exhaustieve opsomming in KB

Familierechtbank Oost Vlaanderen (afd. Gent) 25-06-2015

Weigering om huwelijk te voltrekken – Artikel 167, 1ste lid BW – Plicht om te voltrekking van het huwelijk te weigeren indien er niet voldaan is aan hoedanigheden en voorwaarden – Artikel 146bis BW – Geen schijnhuwelijk – Weigering ongegrond

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 04-06-2015

Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Artikel 3 Verordening 4/2009 (Alimentatie) - Vaststelling vaderschap – Betaling alimentatie – Belang van het kind – Gewone verblijfplaats kind in België – Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Jamaicaans recht vordering tot vaststelling vaderschap – Toestemming kind – Artikel 62, §1, tweede lid WIPR – Artikel 332quinquies BW – Verzet door de moeder – Verblijfsrechtelijke motieven – Afweging belangen partijen – Artikel 15 Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Belgisch recht onderhoudsvordering – Artikel 336 BW

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 05-11-2015

Betwisting en vaststelling vaderschap – 2 in 1-vordering – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Kind gewone verblijfplaats in België – Toepasselijk recht – Dualistische visie – Artikel 62 WIPR – Belgisch en Dominicaans recht – Artikel 63 WIPR – Titularis vordering – Vorderingsrecht vermeende biologische vader – Artikel 318, § 2 BW – Artikel 318, § 5 BW – Geen DNA-onderzoek mogelijk onder Dominicaans recht – Schending internationale openbare orde – DNA-onderzoek bevolen

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 10-09-2015

Huwen in het buitenland – Attest van geen huwelijksbeletsel – Consulair wetboek – Artikel 70 – Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk aan te gaan – Artikel 146bis BW – Geen schijnhuwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 22-01-2015

Erkenning buitenlandse authentieke akte – Filipijns huwelijk – Weigering erkenning ambtenaar burgerlijke stand – Onvoldoende motivatie weigering – Beroep rechtbank eerste aanleg – Artikel 31, §1, eerste lid WIPR – Artikel 27, §1 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Recht om te huwen – Geen schijnhuwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 04-10-2014

Betwisting vaderschap – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Gewone verblijfplaats van het kind bij instelling van de vordering – Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Het recht van de Staat waarvan de persoon wiens vaderschap betwist wordt, de nationaliteit heeft – Turks recht – Vordering van het kind ingesteld door de kayyim – Voogd ad hoc is vergelijkbaar met Turkse kayyim