Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Rechtbank van koophandel Tongeren 15-01-2005

Imprevisie – Weens Koopverdrag (CISG) – Artikel 79 – Bevrijdende omstandigheden – Leemte – Artikel 7 – Unidroit Principles of International Commercial Contracts – Plicht tot heronderhandeling

Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Tongeren zetelend in kort geding 13-10-2006

Schijnhuwelijk – Cautio iudicatum solvi – Artikel 851 Ger. W. – Turkse eiseres – Geen vrijstelling – Omstandigheid dat Belgische mede-eiser desgevallend mede zal zijn gehouden is irrelevant

Arbeidsrechtbank Tongeren 01-02-2005

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – vordering uit individuele arbeidsovereenkomst

Arbeidsrechtbank Tongeren 12-11-2003

Schuldsanering in Nederland voor een natuurlijke persoon – gevolgen in België