Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Familierechtbank Antwerpen (afd. Turnhout) 29-01-2018

Nationaliteit – Artikel 12bis §1, 1° WBN – Onafgebroken wettelijk verblijf in België – Artikel 7bis §2 WBN – Wettelijk verblijf – Artikel 3 KB van 14 januari 2013 – Verblijfsdocumenten – Protocolkaart als bewijs van wettelijk verblijf

Rechtbank van koophandel Turnhout 06-03-2009

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – Bevoegdheidsbeding – Algemene verkoopsvoorwaarden – Weens Koopverdrag (CISG) – Artikel 8 – Langdurige handelsbetrekkingen – Gebrek aan protest – Stilzwijgende aanvaarding – Onbevoegdheid voor hoofdvordering en tussenvorderingen

Rechtbank van eerste aanleg Turnhout 04-02-2008

Toepasselijk recht – Opeenvolgende koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – Vordering wegens niet conforme levering – Verhouding tussen (Duitse) leverancier van grondstof en (Belgische) producent beheerst door Weens Koopverdrag (CISG) – Geen gegevens over naleving keuringstermijn zoals voorzien in artikel 38 Weens Koopverdrag (CISG)– Redelijke termijn voor protest zoals voorzien in artikel 39 Weens Koopverdrag (CISG) dient in concreto te worden beoordeeld en bedraagt maximum één maand – Geen tijdig en voldoende duidelijk protest

Rechtbank van eerste aanleg Turnhout 25-02-2003

Arbitrage – de aangeduide arbiter is een expert – bevoegdheden en taken van de arbiter