Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
5 resultaten

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 13-01-2017

Nationaliteit – Artikel 5 WBN – Ontbreken van geboorteakte – Irak – Akte van bekendheid ter vervanging van akte van geboorte – Onmogelijkheid om zich een geboorteakte of gelijkwaardig document te verschaffen – Getuigen niet dienstig – (Eenzijdige) beëdigde verklaring ter vervanging van akte van bekendheid – Geloofwaardige beweringen van verzoekers

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 02-03-2016

Toepasselijk recht - Artikelen 58-60 WIPR – Artikel 1476bis BW - Wettelijke samenwoning – Weigeringsbeslissing ambtenaar burgerlijke stand – Schijnwettelijke samenwoning – Gemeenschappelijk gewone verblijfplaats in België – Intentie van de partijen – Geen schijnwettelijke samenwoning – Vordering gegrond – Melding maken in bevolkingsregister

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 10-04-2015

Toepasselijk recht - Artikel 62 WIPR -Afstamming – Vaststelling vaderschap – Marokkaanse recht – Uitzonderingsclausule – Artikel 19 WIPR niet van toepassing – Heropening debatten

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 19-02-2016

Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Grondvoorwaarden huwelijk – Recht van de staat waarvan men bij voltrekking van het huwelijk de nationaliteit heeft – Chinees en Nepalees recht – Huwelijksaangifte – Voltrekking huwelijk geweigerd – Artikel 167 BW – Belgische internationale openbare orde – Schijnhuwelijken – Artikel 146bis BW – Intentie van de partijen – Geen schijnhuwelijk – Vordering gegrond

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 07-10-2015

Wettelijke samenwoning – Negatief advies parket – Schijnwettelijke samenwoning – Gemeenschappelijk gewone verblijfplaats in België – Artikelen 58-60 WIPR – Laattijdige weigering – Ontvangstbewijs – Artikel 1476quater BW – Termijn 5 maanden – Geen definitieve beslissing binnen termijn – Onverwijld melding maken in bevolkingsregister – Beroep gegrond