Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Justitie 11-07-2002, C-96/00, Gabriel

Artikel 13, eerste lid van het Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – omvang van het consumentenforum – bedrieglijke belofte van een prijs in geval van aankoop

Hof van Justitie 17-09-2002, C-334/00, Tacconi

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – afbakening artikel 5, 1 en 5, 3 – verplichting te goeder trouw te handelen tijdens de precontractuele fase