Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 10-02-2006

Toepasselijk recht (vóór inwerkintreding WIPR) – artikel 3 Burgerlijk Wetboek – Onderhoudsverplichting na echtscheiding – ex-echtgenoten van verschillende nationaliteit – gewone verblijfplaats onderhoudsgerechtigde – renvoi

Hof van Cassatie 14-05-2005

WBN – verkrijging nationaliteit door verklaring – artikel 12 bis, §2, lid 1, 3 et 5 – overzending van een afschrift van de verklaring aan het parket – gebrek aan ontvangstmelding – advies van de procureur des Konings – aanvangspunt van de termijn van één maand