Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 23-03-2005

WBN – artikel 12bis, §1, 3° – artikel 299 Programmawet 27 december 2004 – interpretatieve wet – 7 jaar hoofdverblijf in België – wettelijk hoofdverblijf

Hof van beroep Brussel 03-03-2005

Echtscheiding en ouderlijke verantwoordelijkheid – Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Aanhangigheid (art. 11) – Verplichting uitspraak aan te houden – Dringende en voorlopige maatregelen (art. 12) – Voorwaarde van spoedeisendheid

Hof van beroep Gent 15-09-2005

WBN – artikel 12bis, §1, 3° – artikel 299 Programmawet 27 december 2004 – interpretatieve wet – 7 jaar hoofdverblijf in België – wettelijk hoofdverblijf

Hof van beroep Gent 16-06-2005

Toepasselijk recht – Huwelijk gesloten in het buitenland (Marokko) – Vordering tot nietigverklaring – Rechtsmacht van de Belgische rechter – Vormvoorwaarden – Recht van de plaats huwelijkssluiting – Grondvoorwaarden – Nationale wet van elke echtgenoot – Schijnhuwelijk – Bewijs – Toepasselijk recht – Lex fori

Hof van beroep Gent 20-04-2006

Erkenning buitenlandse huwelijksakte (Rusland) – Artikelen 27, §1, en 18 WIPR – Wetsontduiking – Vordering tot overschrijving buitenlandse akte in registers burgerlijke stand – Artikel 31, §1, WIPR

Hof van beroep Gent 20-04-2006

Erkenning buitenlandse huwelijksakte (Rusland) – artikelen 27, §1, en 18 WIPR – wetsontduiking – vordering tot overschrijving buitenlandse akte in registers burgerlijke stand – artikel 31, §1, WIPR