Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Gent 27-12-2007

Tenuitvoerlegging - Exequatur – Artikel 570 Ger. W. (oud) – Overgangsbepalingen WIPR – Artikel 126, § 2, tweede lid – Turks echtscheidingsvonnis – Geen gezag van gewijsde van eerdere beslissing in kort geding – Voldoen aan voorwaarden van een van beide regimes – Artikel 570, tweede lid, 1° / Artikel 25, § 1, 1° – Fictief adres in Turkije om aan de toepassing van het Belgisch recht te ontsnappen – Wetsontduiking en strijdigheid met de openbare orde – Artikel 570, tweede lid, 2° / Artikel 25, § 1, 2° – Miskenning van de rechten van verdediging van de vrouw ondanks volmacht voor vertegenwoordigend advocaat – Weigering erkenning Turks echtscheidingsvonnis

Rechtbank van eerste aanleg Luik 29-06-2007

Toepasselijk recht – WIPR – Artikel 37, eerste lid – Naam –Vaststelling van de naam – Lex patriae van de betrokken persoon – Bulgaars recht – Verbetering van de akte van de burgerlijke stand

Rechtbank van eerste aanleg Luik 29-06-2007

Toepasselijk recht – WIPR – Artikel 62, § 1, eerste lid – Afstamming – Betwisting vaderschap – Lex patriae vader – Italiaans recht – Verbetering van de akte van de burgerlijke stand

Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Tongeren zetelend in kort geding 13-10-2006

Schijnhuwelijk – Cautio iudicatum solvi – Artikel 851 Ger. W. – Turkse eiseres – Geen vrijstelling – Omstandigheid dat Belgische mede-eiser desgevallend mede zal zijn gehouden is irrelevant