Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Gent 27-12-2007

Tenuitvoerlegging - Exequatur – Artikel 570 Ger. W. (oud) – Overgangsbepalingen WIPR – Artikel 126, § 2, tweede lid – Turks echtscheidingsvonnis – Geen gezag van gewijsde van eerdere beslissing in kort geding – Voldoen aan voorwaarden van een van beide regimes – Artikel 570, tweede lid, 1° / Artikel 25, § 1, 1° – Fictief adres in Turkije om aan de toepassing van het Belgisch recht te ontsnappen – Wetsontduiking en strijdigheid met de openbare orde – Artikel 570, tweede lid, 2° / Artikel 25, § 1, 2° – Miskenning van de rechten van verdediging van de vrouw ondanks volmacht voor vertegenwoordigend advocaat – Weigering erkenning Turks echtscheidingsvonnis