Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Hof van beroep Gent 15-05-2008

Internationale bevoegdheid – Artikelen 1a en 2.1a Verordening 1347/2000 (Brussel II) - Schijnhuwelijk – Vordering tot nietigverklaring na voltrekking én ontbinding in Turkije – Toepasselijk recht – Beoordeling van de ware intentie van de huwelijkskandidaten – Toestemming is grondvereiste – Artikel 3, derde lid BW (oud) – Distributieve toepassing van de leges patriae – Artikel 21 WIPR – Exceptie van Belgische internationale openbare orde – Artikelen 146bis en 167 BW – Bewijs van veinzing conform de lex fori

Hof van beroep Gent 22-05-2008

Internationale bevoegdheid – Artikelen 1a en 3.1a Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Schijnhuwelijk – Vordering tot nietigverklaring na voltrekking in Zweden – Toepasselijk recht – Beoordeling van de ware intentie van de huwelijkskandidaten – Toestemming is grondvereiste – Artikel 46 WIPR – Distributieve toepassing van de leges patriae – Artikel 21 WIPR – Exceptie van Belgische internationale openbare orde – Artikelen 146bis en 167 BW – Bewijs van veinzing conform de lex fori

Hof van Cassatie 08-02-2008

Schijnhuwelijk – Beoordeling van de ware intentie van de huwelijkskandidaten – Artikelen 146bis en 167 BW – Bestendige samenwoning verhindert weigering tot voltrekking

Hof van Cassatie 30-10-2008

Kinderontvoering voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Gezag van gewijsde van beslissing tot terugkeer – Nieuwe omstandigheden verantwoorden een wijziging in de toekomstige toestand van de kinderen

Hof van Justitie 11-07-2008, C-195/08, Rinau

Erkenning en tenuitvoerlegging beslissingen tot terugkeer – Verordening 2203/2001 (Brussel IIbis) – Artikel 42 – Kinderontvoering – Afgifte certificaat – Verzoek om niet-erkenning – Artikel 31 – Recht om te worden gehoord

Hof van Justitie 14-10-2008, C-353/06, Grunkin en Paul

Toepasselijk recht – Naam – Band met twee rechtsstelsels – Kind met Duitse nationaliteit en Deense woonplaats – Vaststelling van de naam – Deens internationaal privaatrecht – Lex domicilii – Deens recht – Vaststelling dubbele familienaam in de geboorteakte volgens Deens naamrecht – Duits internationaal privaatrecht – Artikel 10, eerste lid EGBGB – Lex patriae – Duits recht – Weigering erkenning dubbele familienaam volgens Duits recht – Belemmering van het vrij verkeer van personen – Schending artikel 18 EG

Hof van Justitie 16-12-2008, C-210/06, Cartesio

Verplaatsing van zetel van vennootschap naar andere lidstaat dan die van oprichting – Vrijheid van vestiging – Artikelen 43 EG en 48 EG – Behoud van hoedanigheid van vennootschap conform de oorspronkelijke lex societatis – Prejudiciële verwijzing – Begrip “rechterlijke instantie” – Begrip “rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep”

Rechtbank van eerste aanleg Nijvel 13-05-2008

Geen erkenning van een verstoting naar Marokkaans recht – Artikel 57 WIPR - Echtscheiding