Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
5 resultaten

Hof van Justitie 06-10-2009, C-133/08, Intercontainer Interfrigo (ICF) SC, andere partijen: Balkenende Oosthuizen BV en MIC Operations BV

Vervoersovereenkomst – art. 4.4 Verdrag van Rome van 1980 (EVO) geen betrekking op terbeschikkingstelling vervoersmiddel – dépeçage – autonoom onderdeel contract over vervoer – aanknoping van vervoerscontract onder art. 4.4 Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – uitzondering indien een onderdeel van het contract autonoom bestaat - art. 4.5 Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – nauwere band

Hof van Justitie 09-07-2009, C-204/08, Peter Rehder / Air Baltic Corporation

Internationale bevoegdheid - Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5, 1, b – Compensatievorderingen van passagiers tegen luchtvaartmaatschappijen bij vluchtannulering – Plaats van uitvoering van dienst – Rechterlijke bevoegdheid bij luchtvervoer van lidstaat naar andere lidstaat door luchtvaartmaatschappij gevestigd in derde lidstaat

Hof van Justitie 14-05-2009, C-180/06, Renate Ilsinger / Martin Dreschers

Bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten - Verordening 44/2001 (Brussel I) – Recht van consument tot wie misleidende reclame is gericht om schijnbaar gewonnen prijs in rechte op te eisen – Kwalificatie – Vordering uit overeenkomst bedoeld in artikel 15, lid 1, sub c, van voormelde verordening – Voorwaarden

Hof van Justitie 16-07-2009, C-189/08, Zuid-Chemie B.V. / Philippo’s Mineralenfabriek N.V./S.A.

Internationale bevoegdheid - Artikel 5.3 - Verordening 44/2001 (Brussel I) – Notie ‘plaats waar het schadebrengende feit zich voordeed’ – Initiële schade bij normaal gebruik van het product

Hof van Justitie 17-09-2009, C-347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse / WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung AG

Internationale bevoegdheid – art. 9, 1, b Verordening 44/2001 (Brussel I) - Verzekeringsovereenkomst – zwakke partij - art. 11, 2 Verordening 44/2001 (Brussel I) - subrogatie – gesubrogeerde is geen zwakke partij – art. 9, 1, b Verordening 44/2001 (Brussel I) niet beschikbaar voor gesubrogeerde