Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Justitie 02-07-2009, C-111/08, Industri Aktiebolag i likvidation / Alpenblume Aktiebolag

Verordening 44/2001 (Brussel I) - Artikel 1, 2, b - Werkingsfeer – Faillissementen

Hof van Justitie 10-09-2009, C-292/08, German Graphics Graphische Maschinen GmbH / Alice van der Schee

Tenuitvoerlegging rechterlijke beslissing - Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 25, lid 2 – Faillissement – Bewarende maatregelen met betrekking tot goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust en die zich bevinden in de lidstaat waar de insolventieprocedure werd geopend –Toepasselijkheid Verordening 44/2001 (Brussel I) – Nazicht materieel toepassingsgebied – Uitsluiting geformuleerd in artikel 1, lid 2, sub b Verordening 44/2001 (Brussel I) niet van toepassing op autonome vordering – Artikel 4, lid 2, sub b Verordening 1346/2000 (Insolventie) geen weerslag op toepassingsgebied Verordening 44/2001 (Brussel I)

Hof van Justitie 22-10-2009, C-301/08, Irène Bogiatzi / Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Communautés européennes, Grand-Duché de Luxembourg, Foyer Assurances SA,

Aansprakelijkheid luchtvervoerders – Verdrag van Warschau – Verordening (EG) nr. 2027/97 – Schade geleden door een passagier bij een vlucht tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap