Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Cassatie 04-12-2009

Toepasselijk recht - Het huwelijksvermogen – Artikel 3, derde lid BW (oud) – Lex patriae communis op het ogenblik van het huwelijk – Dubbele nationaliteit waaronder de Belgische nationaliteit – Voorrang van de gemeenschappelijke nationaliteit

Hof van Cassatie 05-05-2008

Toepasselijk recht - Het huwelijksvermogen – Artikel 3, derde lid BW (oud) – Lex primum domicilii matrimonialis – Geen gemene deler van de verschillende leges patriae

Hof van Cassatie 21-12-2009

Toepasselijk recht – Naam – Lex patriae van het kind – Frans recht – Geen toepassing conform toepasselijk Frans recht