Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Hof van beroep Gent 06-11-2008

Internationale bevoegdheid – Artikel 8 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) –Ouderlijke verantwoordelijkheid – Terugkeer kind – Toepasselijk recht – Artikel 35 WIPR – Uitvoerbaarheid – Certificaat conform artikel 41 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)

Hof van beroep Gent 10-12-2009

Internationale bevoegdheid – Artikel 8 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Toepasselijk recht – Artikel 35 WIPR – Uitvoerbaarheid – Certificaat conform artikel 41 Brussel IIbis verordening

Hof van beroep Gent 16-10-2008

Internationale bevoegdheid – Artikel 5.2 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Voorlopige maatregelen in het kader van een echtscheidingsprocedure – Onderhoudsverplichting tussen echtgenten en jegens kinderen – Toepasselijk recht – Artikel 74, § 1 WIPR – Ouderlijk gezag – Internationale bevoegdheid – Artikel 42 WIPR – Toepasselijk recht – Artikel 48, § 1, 1° WIPR

Hof van beroep Gent 26-02-2009

Erkenning - Artikel 126, § 2 WIPR – Toepassing artikel 570 Ger. W. (oud) - Echtscheiding – Verstoting – Khol – Overgangsrecht – Geen nietigverklaring wegens bigamie

Hof van beroep Gent 26-11-2009

Huwelijk – Nietigverklaring – Bigamie – Geen bewijs voorafgaande buitenlandse echtscheiding – Legalisatie

Rechtbank van eerste aanleg Gent 04-12-2008

Erkenning – Artikel 57, § 2 WIPR – Marokkaanse echtscheiding

Rechtbank van eerste aanleg Gent 12-03-2009

Internationale bevoegdheid – Artikel 42, 3° WIPR – Echtscheiding en vereffening-verdeling huwelijksvermogen – Gewone verblijfplaats eisende partij sedert ten minste twaalf maanden

Rechtbank van eerste aanleg Gent 12-03-2009

Erkenning – Artikel 57, § 2 WIPR - Marokkaanse verstoting

Rechtbank van eerste aanleg Gent 26-02-2009

Erkenning – Artikelen 31, § 1 iuncto artikel 27, § 1 WIPR – Marokkaanse huwelijksakte – Schijnhuwelijk – Internationale bevoegdheid –Artikel 23 WIPR – Overgangsrecht – Artikel 126, § 2 WIPR – Formele voorwaarden – Normaal toepasselijk recht – Artikelen 18 en 21 WIPR – Grondvoorwaarden – Artikel 46, eerste lid WIPR – Distributieve toepassing van de leges patriae – Artikel 146bis BW