Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 24-01-2008

Toepasselijk recht – Artikel V.1 – Verdrag houdende een eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament – Internationaal testament – Vereisten waaraan een getuige moet voldoen – Recht krachtens hetwelk de aanwijzing van de bevoegde persoon is geschied – Belgisch recht – Wet tot regeling van het notarisambt

Hof van Cassatie 27-09-2007

Toepasselijk recht – Verdrag betreffende de status van staatlozen – Artikel 1 – Staatloze – Geen bewijs vereist van het feit dat de staatloze geen staatsburgerschap kan verwerven