Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van beroep Brussel 06-11-2012

Toepasselijk recht – Artikel 62 § 1 lid 1 WIPR – Afstamming – Vaststelling vaderschap Filipijnse man – Lex patriae vader – Toepassing Filipijns recht – Geen onderscheid kinderen geboren binnen en buiten huwelijk – Toestemming kind – Toepasselijk recht – Artikel 62 § 1 lid 2 WIPR - Gewone verblijfplaats kind – Toepassing Belgisch recht

Hof van Justitie 15-11-2012, C-456/11, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG / Samskip GmbH

Erkenning en tenuitvoerlegging – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikelen 32 en 33 – Begrip ‘beslissing’ – Gevolgen van rechterlijke beslissing voor internationale bevoegdheid – Bevoegdheidsbeding

Hof van Justitie 22-11-2012, C-116/11, Bank Handlowy en Adamiak

Toepasselijk recht – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 4 lid 2 sub – Artikel 27 – Insolventieprocedure – Begrip ‘beëindiging van de procedure’ – Secundaire insolventieprocedures

Hof van Justitie 25-10-2012, C-133/11, Folien Fischer AG, Fofitec AG / Ritrama SpA

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5 lid 3 - Onrechtmatige daad inzake mededinging – Vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht die ertoe strekt het bestaan van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad te ontkennen valt binnen de werkingssfeer van artikel 5 lid 3