Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Gent 31-01-2013

Echtscheiding – Buitenlands huwelijk – Ontbrekende huwelijksakte – Vonnis als vervangende huwelijksakte – Artikel 46 BW – Toepasselijk bewijsrecht – Lex fori – Artikel 4, derde lid Wet Rijksregister – Wettelijk vermoeden

Rechtbank van eerste aanleg Gent 31-01-2013

Echtscheiding – Buitenlands huwelijk – Ontbrekende geboorteakte kind – Vonnis als vervangende geboorteakte – Artikel 46 BW – Toepasselijk bewijsrecht – Lex fori – Artikel 4, derde lid Wet Rijksregister – Wettelijk vermoeden