Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 27-06-2013

Internationale bevoegdheid – Artikel 23 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Forumbeding opgenomen in de algemene voorwaarden op de keerzijde van de handelsfactuur – Courante handelsbetrekkingen – Confrontatie met dezelfde voorwaarden – Vermoeden van kennisname.

Hof van beroep Brussel 25-06-2013

Internationale bevoegdheid - Artikel 3, a, vijfde streepje Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) - Echtscheiding – Begrip gewone verblijfplaats – Erkenning Saoedische echtscheiding – Artikelen 22 en 25 WIPR – Ouderlijk gezag – Internationale bevoegdheid – Artikelen 8 en 14 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 33 WIPR – Bevoegdheid Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 35, § 2 WIPR – Toepassing Belgisch recht – Onderhoudsgeld – Internationale bevoegdheid – Artikel 3 Verordening 4/2009 (Alimenatie) – Toepasselijk recht – Artikelen 3 en 4 Protocol van Den Haag 2007 (onderhoud) – Toepassing Belgisch recht

Hof van Cassatie 25-04-2013

Toepasselijk recht - Artikel 877 Ger. W - Artikel 20, tweede lid WIPR - Vreemd recht – Cassatiemiddel – Schending van vreemd recht via de verwijzingsregel - Overlegging stukken - Persoon die in het buitenland verblijft – Verplichting om ingevolge een dwangmaatregel met extraterritoriale werking de wetgeving van zijn verblijfplaats te schenden - Geen algemeen rechtsbeginsel - Dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde uit een vreemd recht – Facultatieve toepassing - Verordening 1206/2001 (Bewijsverkrijging) – Bewijsverkrijging in een andere EU-lidstaat – Toepassingsgebied – Artikel 1 § 1 - Aan procespartij van andere EU-lidstaat gericht verzoek tot overlegging van contractuele stukken – Buiten toepassingsgebied verordening

Hof van Justitie 13-06-2013, C-144/12

Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Europese betalingsbevelprocedure – Artikelen 6 en 17 – Verzet tegen Europees betalingsbevel zonder betwisting van bevoegdheid van gerecht van lidstaat van oorsprong – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Artikel 24 – Verschijning van verweerder voor aangezochte rechter – Toepasbaarheid in kader van Europese betalingsbevelprocedure

Hof van Justitie 18-07-2013, C-147/12, ÖFAB

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Bevoegde gerecht – Bijzondere bevoegdheden ‘ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst’ en ‘ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad4

Hof van Justitie 23-09-2013, C-64/12, Schlecker

Verdrag van Rome van 1980 – Arbeidsovereenkomst – Artikel 6, lid 2 – Recht dat van toepassing is bij gebreke van rechtskeuze – Recht van land waar werknemer ‘gewoonlijk zijn arbeid verricht’ – Overeenkomst die nauwer is verbonden met andere lidstaat.