Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
10 resultaten

Hof van beroep Brussel 31-07-2013

Draagmoederschap – geboorte kind in Oekraïne – kort geding – veroordeling Belgische Staat tot afgifte laissez-passer

Hof van Justitie 03-10-2013, C-170/12, Pinckney

Verordening 44/2001 (Brussel I) – Rechterlijke bevoegdheid – Verbintenissen uit onrechtmatige daad – Vermogensrechten van auteur – Materiële drager waarop beschermd werk wordt gekopieerd – Terbeschikkingstelling via internet – Bepaling van plaats waar schade is ingetreden

Hof van Justitie 03-10-2013, C-386/12, Schneider

Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001(Brussel I) – Werkingssfeer – Bevoegdheid van natuurlijke personen –Exclusieve bevoegdheid betreffende zakelijke rechten op onroerende goederen – Omvang – Procedure van oneigenlijke rechtspraak inzake recht van onder curatele gestelde persoon die in een lidstaat woont om te beschikken over zijn in andere lidstaat gelegen onroerende goederen

Hof van Justitie 05-12-2013, C-508/12, Vapenik

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening 805/2004 (EET) – Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen – Voorwaarden voor waarmerking van beslissing als executoriale titel – Situatie waarin beslissing in geding tussen twee niet bedrijfs- of beroepsmatig handelende personen is gegeven in lidstaat van schuldeiser

Hof van Justitie 14-11-2013, C-478/12, Maletic

Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 16, sub 1 – Reisovereenkomst gesloten tussen in lidstaat woonachtige consument en in andere lidstaat gevestigd reisbureau – In lidstaat waar consument woonachtig is gevestigde dienstverrichter waarvan reisbureau gebruik maakt – Recht van consument om bij rechtbank van zijn woonplaats rechtsvordering in te stellen tegen beide ondernemingen

Hof van Justitie 17-10-2013, C-218/12, Emrek

Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 15, lid 1, sub c – Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten – Eventuele beperking van deze bevoegdheid tot op afstand gesloten overeenkomsten – Causaal verband tussen via internet op woonstaat van consument gerichte commerciële of beroepsactiviteit en sluiten van overeenkomst

Hof van Justitie 26-09-2013, C-157/12, Salzgitter Mannesmann Handel

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 34, punten 3 en 4 – Erkenning van in een andere lidstaat gegeven beslissing – Situatie waarin die beslissing onverenigbaar is met andere beslissing die eerder in dezelfde lidstaat is gegeven tussen dezelfde partijen in geschil dat hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 19-06-2013

Internationale bevoegdheid – Artikel 11 WIPR - Echtscheiding – Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht – Noodforum – Toepasselijk recht – Artikel 55 WIPR

Rechtbank van eerste aanleg Gent 14-11-2013

Consulair huwelijk – huwelijk op het Turkse consulaat in België – Belgische nationaliteit in hoofde van één van de partijen – geen erkenning

Rechtbank van eerste aanleg Luik 05-11-2013

Internationale bevoegdheid - Artikel 3, 1 a) eerste streepje Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) - Echtscheiding - Toepasselijk recht – Artikel 8, a) Verordening 1259/2010 (Rome III) – Incidentele erkenning buitenlandse huwelijksakte – Artikel 27 WIPR