Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van Cassatie 29-10-2015

Erkenning en tenuitvoerlegging – Weigeringsgronden – Artikel 25 WIPR – Vatbaar voor een gewoon rechtsmiddel – Artikel 15 WIPR – Inhoud buitenlands recht - Vaststelling door de rechter