Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Vredegerecht Bree 08-10-2015

Europees betalingsbevel – Artikel 12, lid 5 Europees Betalingsbevel – Verzoek tot heroverweging betalingsbevel – Artikel 20, lid 1 Europees Betalingsbevel – Foutief adres – Onregelmatige kennisgeving – Rechten van verdediging geschonden – Nietig betalingsbevel