Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 07-10-2015

Wettelijke samenwoning – Negatief advies parket – Schijnwettelijke samenwoning – Gemeenschappelijk gewone verblijfplaats in België – Artikelen 58-60 WIPR – Laattijdige weigering – Ontvangstbewijs – Artikel 1476quater BW – Termijn 5 maanden – Geen definitieve beslissing binnen termijn – Onverwijld melding maken in bevolkingsregister – Beroep gegrond