Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
5 resultaten

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 04-10-2014

Betwisting vaderschap – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Gewone verblijfplaats van het kind bij instelling van de vordering – Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Het recht van de Staat waarvan de persoon wiens vaderschap betwist wordt, de nationaliteit heeft – Turks recht – Vordering van het kind ingesteld door de kayyim – Voogd ad hoc is vergelijkbaar met Turkse kayyim

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 05-02-2015

Procedure verbetering van de geboorteakte – Artikel 62 WIPR – Vaststelling vaderschap – Russische nationaliteit – Russisch recht – Vermoeden van vaderschap – Echtgenoot overleden voor geboorte – Betwisting afstamming

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 06-11-2014

Betwisting vaderschap – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Gewone verblijfplaats van het kind bij instelling van de vordering – Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Het recht van de Staat waarvan de persoon wiens vaderschap betwist wordt, de nationaliteit heeft – Recht van Sierra Leone – Artikel 15 WIPR – De inhoud van het buitenlands recht kan niet worden vastgesteld – Toepassing van Belgisch recht

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 21-05-2015

Gerechtelijke vaststelling vaderschap overleden vader – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Gewone verblijfplaats van de kinderen bij instelling van de vordering – Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Het recht van de Staat waarvan de vermeende vader de nationaliteit heeft bij de geboorte van de kinderen – Turks recht – In geval van vordering door de moeder is mededeling aan de kayyim (bijzondere voogd) vereist – Voogd ad hoc is vergelijkbaar met Turkse kayyim – Aanstelling deskundige voor DNA-onderzoek

Hof van beroep Gent 22-10-2015

Erkenning buitenlands huwelijk – Artikel 31 § 1 WIPR – Artikel 27 §1 WIPR – Weigeringsgronden – Artikel 21 WIPR – Openbare orde exceptie – Artikel 146bis BW – Geen schijnhuwelijk