Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 13-08-2015

Weigering aanvraag tot afgifte verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie – Artikel 40ter Vreemdelingenwet – Dubbele nationaliteit – Toepassing van artikel 3 WIPR – Niet van toepassing – Artikel 40bis Vreemdelingenwet – Geen interne situatie