Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (afd. Turnhout) 02-10-2014

Europees betalingsbevel – Betalingsbevelverordening – Artikel 17.1 – Niet-betwiste grensoverschrijdende vordering – Betekenis onbetwiste vordering – Rol nationaal recht – Dagvaarding niet vereist – Artikel 700 Ger.W. – Gegrondheid van de vordering – Geen schending rechten van verdediging

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (afd. Turnhout) 22-10-2015

Derdenverzet tegen Europees betalingsbevel – Betalingsbevelverordening – Artikel 26 – Verdragsautonome interpretatie – Rechtsmiddel – Artikel 6 EVRM – Recht op toegang tot de rechter – Geen nationaal rechtsmiddelen open tegen Europees betalingsbevel – Procesrechtmisbruik – Artikel 780 Ger.W.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout) 27-10-2014

Brussel I Verordening – Toepassing van artikel 6.2 – Bevoegdheid bij vordering tot tussenkomst – Bevoegdheid voor rechter waarvoor de oorspronkelijke vordering aanhangig is – Geen feitelijke betwisting – Geen geldig forumbeding – Artikel 23 – Artikel 5.1, b) – Bevoegdheid voor rechter plaats van de levering – Belgische rechter verklaart zich onbevoegd