Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 19-07-2016, E.S. / Roemenië en Bulgarije

Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Kinderontvoering – Ouderlijk verantwoordelijkheid – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Duur van de nationale procedure inzake het ouderlijke verantwoordelijkheid – Duur van de procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlands vonnis

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-07-2016, Foulon en Bouvet / Frankrijk

Erkenning en tenuitvoerlegging – Afstamming – Draagmoederschap – Weigering overschrijving geboorteakte – Schending artikel 8 EVRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 8-11-2016, Naku / Litouwen en Zweden

Overeenkomst – Arbeidsovereenkomst – Ambassade – Staatsimmuniteit – Schending van artikel 6 EVRM – Recht op toegang tot de rechter – Verdrag van de VN inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

Europees Hof voor Rechten van de Mens, 19-07-2016, G.N. / Polen

Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Kinderontvoering – Artikel 13(b) – Verzet tegen terugkeer – Positieve verplichting voor de staat – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Schending artikel 8 EVRM