Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
7 resultaten

Hof van justitie, 09-11-2016, C-212/15, ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP),

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Insolventieprocedures – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 4 – Door de regeling van een lidstaat beheerste gevolgen voor vorderingen die niet het voorwerp waren van de insolventieprocedure – Verval van recht – Fiscale aard van de vordering – Geen invloed – Artikel 15 – Begrip “lopende rechtsvorderingen” – Tenuitvoerleggingsprocedures – Daarvan uitgesloten

Hof van justitie, 13-10-2016, C-294/15, Edyta Mikołajczyk / Marie Louise Czarnecka en Stefan Czarnecki

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening nr. 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 1, lid 1, onder a) – Materiële werkingssfeer – Verzoek tot nietigverklaring van een huwelijk ingediend door een derde na het overlijden van een van de echtgenoten – Artikel 3, lid 1 – Bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat van de verblijfplaats van de “verzoeker”

Hof van justitie, 13-10-2016, C-294/15, Marjan Kostanjevec / F&S Leasing GmbH

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening nr. 44/2001 (Brussel I) – Artikel 6, punt 3 – Begrip ‘tegenvordering’ – Vordering gebaseerd op ongerechtvaardigde verrijking – Betaling van een bedrag dat verschuldigd is krachtens een vernietigde beslissing – Temporele toepassing

Hof van justitie, 16-11-2016, C-417/15, Wolfgang Schmidt / Christiane Schmidt

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Werkingssfeer – Artikel 24, punt 1, eerste alinea – Exclusieve bevoegdheid voor zakelijke rechten op onroerende goederen – Artikel 7, punt 1, onder a) – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst – Vordering tot vernietiging van een schenkingsovereenkomst betreffende een onroerend goed en tot doorhaling van de inschrijving van een eigendomsrecht in het kadaster

Hof van justitie, 21-12-2016, C-618/15, Concurrence SARL / Samsung Electronics SAS, Amazon Services Sàrl

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Rechterlijke bevoegdheid – Verbintenissen uit onrechtmatige daad – Selectief distributienetwerk – Onlinedoorverkoop buiten een netwerk – Vordering tot staking van de onrechtmatige verstoring – Aanknopingspunt

Hof van justitie, 26-10-2016, C-195/15, Senior Home, in surseance van betaling / Gemeente Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Insolventieprocedures – Verordening nr. 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 5 – Begrip ‘zakelijke rechten van derden’ – Publieke last op onroerende goederen die de heffing van de grondbelasting waarborgt

Hof van justitie, 27-10-2016, C-428/15, Child and Family Agency / J. D.

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening nr. 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 15 – Verwijzing van de zaak naar een gerecht van een andere lidstaat – Werkingssfeer – Toepassingsvoorwaarden – Gerecht dat beter in staat is de zaak te behandelen – Belang van het kind