Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
24 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19-01-2017, Laborie / Frankrijk

Internationaal draagmoederschap – Afstamming – Erkenning – EVRM – Artikel 8 EVRM – Buitenlandse geboorteakte – Geboorte kind in Oekraïne – Weigering inschrijving van de geboorteakte – Genetische band wensvader – Schending artikel 8 EVRM (privé-leven)

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 24-01-2017, Paradiso en Campanelli / Italië

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Geboorte kind in Rusland – Weigering inschrijving van de geboorteakte – Geen genetische band wensouders – Valse verklaringen wensouders – Adoptie – Geen familieleven – Bestaan privéleven – Geen schending artikel 8 EVRM

Familierechtbank Brussel 06-12-2016

Erkenning buitenlandse authentieke akte – Marokkaans huwelijk – Weigering erkenning ambtenaar burgerlijke stand – Beroep familierechtbank – Artikel 27, § 1 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Vormvoorwaarden – Artikel 47 WIPR – Grondvoorwaarden – Artikel 46 WIPR – Marokkaans recht – Huwelijk bij volmacht – Onvoldoende aangetoond dat Marokkaanse vormvoorwaarden werden nageleefd – Niet-erkenning huwelijksakte

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 27-01-2017

Erkenning – Huwelijk – Gezinshereniging – Internationale bevoegdheid – Artikel 23 WIPR – Artikel 27 WIPR – Legalisatie – Artikel 30 WIPR – Artikel 46 WIPR – Nationaliteit – Artikel 47 WIPR – Syrisch recht – Artikel 12 van het Verdrag van Genève – Gewone verblijfplaats – Artikel 146bis BW – Toestemming – Openbare orde

Hof van beroep Gent 03-11-2016

Nationaliteit – Artikel 5 WBN – Akte van bekendheid tot vervanging van de akte van geboorte – Onmogelijkheid om zich een geboorteakte of gelijkwaardig document te verschaffen – Getuigen – Twijfelachtige identiteit en herkomst

Hof van beroep Gent 08-12-2016

Relatie van samenleven – Bevoegdheid – Toepasselijk recht – Schijnwettelijke samenwoning – Registratie – Weigering ambtenaar burgerlijke stand – Artikel 59 WIPR – Gemeenschappelijke gewone verblijfplaats in België – Artikel 42 WIPR – Verhaal bij de rechter – Artikel 58 WIPR – Artikel 60 WIPR – Recht eerste registratie – Artikel 1476bis BW – Grondvoorwaarden – Tijdige weigeringsbeslissing

Hof van beroep Gent 15-09-2016

Huwelijk – Bevoegdheid – Artikel 44 WIPR – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Weigering ambtenaar burgerlijke stand huwelijk in België te voltrekken – Distributieve verwijzingsregel – Nationale wet – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 24-11-2016

Relatie van samenleven – Bevoegdheid – Toepasselijk recht – Schijnwettelijke samenwoning – Algerijnse en Nederlandse onderdanen – Registratie in België – Weigering ambtenaar burgerlijke stand – Artikel 59 WIPR – Gemeenschappelijke gewone verblijfplaats in België – Artikel 42 WIPR – Verhaal bij de rechter – Artikel 58 WIPR – Artikel 60 WIPR – Recht eerste registratie – Artikel 1476bis BW – Grondvoorwaarden – Tijdige weigeringsbeslissing

Hof van beroep Gent 30-06-2016

Huwelijk – Nietigverklaring Ghanees huwelijk – Schijnhuwelijk – Bevoegdheid – Artikel 1, lid 1, a) j° artikel 3, lid 1, a) Brussel IIbis – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Distributieve verwijzingsregel – Nationale wet – Grondvoorwaarden – Toestemmingsvereiste – Artikel 146bis BW – Reeds definitieve echtscheiding

Hof van beroep Gent 30-06-2016

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – (oud) Artikel 16, § 2, sub 1° WBN – Artikel 12bis, § 4 WBN – Artikel 12bis, § 2 WBN – Gewichtig feit, eigen aan de persoon – Omzendbrief van 20 juli 2000 – Bigamie – Buitenlands huwelijk – “Conjoint” – Celibaatsattest