Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen (afd. Bergen) 11-01-2017

Nationaliteit – Wetboek van de Belgische Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Economische participatie – Artikel 12bis, § 1, 2°, e) – Opleiding – Artikel 60, § 7 van de organieke wet betreffende de OCMW’s – Arbeidsdagen – Artikel 1, § 2, 7° WBN – Artikel 37, § 1 KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 14-10-2016

WIPR – Tenuitvoerlegging – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Betekening – Amerikaanse beslissing – Veroordeling bij verstek – Rechten van verdediging – Derdenverzet – Artikel 25 WIPR – Artikel 24, §1, 3° WIPR – Voorwaarde document niet voldaan – Artikel 24, § 2 WIPR – Termijn voor de overlegging – Geen verplichting

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 12-01-2017

Huwelijk – Marokko – Erkenning Marokkaanse huwelijksakte – WIPR – Artikel 31 WIPR – Artikel 23 WIPR – Artikel 27 WIPR – Weigering ambtenaar van de burgerlijke stand – Bigamie – Marokkaans echtscheidingsvonnis – Spaans echtscheidingsvonnis – Echtheid – Conflictenrechtelijke controle – Wetsontduiking – Openbare orde-exceptie