Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van beroep Gent 03-11-2016

Nationaliteit – Artikel 5 WBN – Akte van bekendheid tot vervanging van de akte van geboorte – Onmogelijkheid om zich een geboorteakte of gelijkwaardig document te verschaffen – Getuigen – Twijfelachtige identiteit en herkomst

Hof van beroep Gent 08-12-2016

Relatie van samenleven – Bevoegdheid – Toepasselijk recht – Schijnwettelijke samenwoning – Registratie – Weigering ambtenaar burgerlijke stand – Artikel 59 WIPR – Gemeenschappelijke gewone verblijfplaats in België – Artikel 42 WIPR – Verhaal bij de rechter – Artikel 58 WIPR – Artikel 60 WIPR – Recht eerste registratie – Artikel 1476bis BW – Grondvoorwaarden – Tijdige weigeringsbeslissing

Hof van beroep Gent 15-09-2016

Huwelijk – Bevoegdheid – Artikel 44 WIPR – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Weigering ambtenaar burgerlijke stand huwelijk in België te voltrekken – Distributieve verwijzingsregel – Nationale wet – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 24-11-2016

Relatie van samenleven – Bevoegdheid – Toepasselijk recht – Schijnwettelijke samenwoning – Algerijnse en Nederlandse onderdanen – Registratie in België – Weigering ambtenaar burgerlijke stand – Artikel 59 WIPR – Gemeenschappelijke gewone verblijfplaats in België – Artikel 42 WIPR – Verhaal bij de rechter – Artikel 58 WIPR – Artikel 60 WIPR – Recht eerste registratie – Artikel 1476bis BW – Grondvoorwaarden – Tijdige weigeringsbeslissing

Hof van beroep Gent 30-06-2016

Huwelijk – Nietigverklaring Ghanees huwelijk – Schijnhuwelijk – Bevoegdheid – Artikel 1, lid 1, a) j° artikel 3, lid 1, a) Brussel IIbis – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Distributieve verwijzingsregel – Nationale wet – Grondvoorwaarden – Toestemmingsvereiste – Artikel 146bis BW – Reeds definitieve echtscheiding

Hof van beroep Gent 30-06-2016

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – (oud) Artikel 16, § 2, sub 1° WBN – Artikel 12bis, § 4 WBN – Artikel 12bis, § 2 WBN – Gewichtig feit, eigen aan de persoon – Omzendbrief van 20 juli 2000 – Bigamie – Buitenlands huwelijk – “Conjoint” – Celibaatsattest