Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen (afd. Bergen) 11-01-2017

Nationaliteit – Wetboek van de Belgische Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Economische participatie – Artikel 12bis, § 1, 2°, e) – Opleiding – Artikel 60, § 7 van de organieke wet betreffende de OCMW’s – Arbeidsdagen – Artikel 1, § 2, 7° WBN – Artikel 37, § 1 KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering