Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 04-04-2017

Vordering in België tot het bekomen van een schadevergoeding – Dader in andere lidstaat van de EU persoonlijk failliet verklaard – Toepasselijk recht – Artikel 4 Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 1382 BW

Hof van Cassatie 12-05-2017

Internationale bevoegdheid – Hoger beroep – Een beslissing inzake bevoegdheid – Artikel 1050, tweede lid Ger.W. – Beslissing over betwisting internationale rechtsmacht